Facebook

Wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor het verkrijgen
van het NEN-EN 1090-1 certificaat. 

In het kader van Europese wetgeving en de richtlijn Bouwproducten (CPD) is er een Europees geharmoniseerde productnorm opgesteld (NEN-EN 1090-1). Per 1 juli 2014  is het een wettelijke verplichting alleen producten met CE-markering in het handelsverkeer te brengen.  Om deze een CE-markering aanbrengen dienen wij gecertificeerd  te zijn voor de NEN-EN 1090-1. Om dit certificaat te behalen zijn wij druk doende met het opzetten van het fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC-systeem) , documenteren en onderhouden om te waarborgen dat de op de markt gebrachte producten voldoen aan de verklaarde prestatiekenmerken.